Lat.Soal Pra UTS Logika & Algoritma

14/09/2007 05:14

1.            Dalam menyusun suatu program, langkah pertama          yang harus dilakukan adalah :

                a.Membuat program

                b. Membuat Algoritma                                

                c. Membeli komputer   

                d. Proses

                e. Mempelajari program

2.            Sebuah prosedur langkah demi langkah yang pasti           untuk menyelesaikan sebuah masalah disebut :

                a. Proses             

                b. Program                                         

                c. Algoritma

                d. Prosesor                        

                e. Step

  1. Pseudocode yang digunakan pada penulisan         

      algoritma dapat berupa :

                a. Bahasa Inggris

                b. Bahasa Puitis

                c. Bahasa pemrograman

                d. Bahasa Asing

                e. Sembarang bahasa asal terstruktur

  1. Pada pembuatan program komputer, algoritma

      dibuat :

                a. Sebelum pembuatan program

                b. Pada saat program dibuat

                c. Sesudah pembuatan program

                d. Pada saat verifikasi program

                e. Saat Program di eksekusi

5.            Tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah adalah :

                a. Masalah – Pseudocode – Flowchart – Program –               Eksekusi – Hasil

                b. Masalah – Algoritma – Flowchart – Program –                                   Eksekusi – Hasil

                c. Masalah – Model – Algoritma – Eksekusi – Hasil

                d. Masalah – Model –  Algoritma – Program – Eksekusi       – Hasil

                e. Algoritma – Program – Model – Eksekusi -  Hasil

6.            Diketahui bahwa kantong P kosong, kantong Q berisi 10 buah kelereng dan kantong R berisi 15 kelereng.                  Apabila  yang terbawa hanya sebuah kantong dan dikatakan BUKAN Kantong P yang terbawa, maka jumlah kelereng yang terbawa adalah :

                a.10                                        d. 10 dan 15

                b. 15                                      e. Kosong                                                           

                c.10 atau 15                                       

               

7.            Diberikan algoritma : Apabila warna merah maka jadi hijau.          Apabila warna hijau maka jadi putih, selain                 warna merah     dan hijau maka jadi ungu. Jika kondisi input warna adalah             hitam, maka warna jadi  :

                a. Merah                                d. Putih

                b. Ungu                             e. Abu-abu                                                           

                c. Hijau                                                                                

8.            Instruksi P=Q akan mengakibatkan nilai P = nilai Q, dan                  nilai Q menjadi :

                                a. Menjadi Sembarang Nilai

                                b.  Menjadi hampa         

                                c.  Q tetap          

                                d.  Menjadi 0

                                e. P tetap

9.            Apabila a=5, b = 10, maka jika diberikan instruksi a=b;                     b=a  akan mengakibatkan :

                                a. a=0 , b=5                                         e. a=b                                 

                                b. a=10, b=5                                       d. a=10, b=10

                                c. a=10 , b=0                                      

                               

10.          Diberikan algoritma P=10; P=P+5; Q=P.   Nilai P dan Q      masing-masing adalah:

                a. 15 dan 0                          e. 0 dan 10                         

                b. 0 dan 15                          d. 10 dan 15       

                c. 15 dan 15        

                11.          Type data yang hanya mengenal kondisi True atau False                pada Bahasa pemrograman C++ , adalah :

                a. string                                                 d. Char

                b. Bool                                  e. long int

                c. Int                                     

               

12.          Dalam bahasa C++  terdapat suatu tipe data yang             nilainya tidak boleh memiliki nilai desimal kecuali, yaitu :

                a. float                                  d. Char                                 

                b. Bool                                  e. long int

                c. Int                                     

               

13.          Program C++ dirancang pertama kali oleh :

                a. Al Khawarizmi                                              d. Dennis Ritchie                             

                b.Blaise Pascal                                   e. Al khalamizni

                c. Prof. Niklaus Wirth                     

               

14.          Tipe data yang digunakan untuk menampung sebuah karakter adalah :

                a. string                                                               

                b. int

                c. char                                                  

                d. bool

                e. Long Int

15.          Pada Tipe data Boolean, berlaku operator-operator :

                a. IF                                       

                b. AND, OR, NOT

                c. True, False                     

                d. CASE

                e. Number

16.          Simbol flowchart yang digunakan sebagai awal dan          akhir      suatu proses adalah….

                a. Terminal                           d.  Input             

                b. Preparation   e. Output

                c.  Decision         

       17.   Apabila terjadi dua kondisi (benar atau salah), pada         pembuatan flowchart menggunakan simbol….

a. Jajaran Genjang

b. Bujur sangkar

c. oval

d. belah ketupat

e. garis

18.          Simbol Flowcahart yang digunakan untuk penghubung dalam satu halaman yang sama adalah …...

a. Lingkaran       

b. Bujur sangkar

c. oval

d. belah ketupat

e. garis

      20.    Simbol Flowchart yang dapat digunakan untuk   mencetak keluaran adalah….

                a. Jajaran Genjang

b. Bujur sangkar

c. oval

d. belah ketupat

e. garis

21.          Struktur pernyataan yang BUKAN berupa perulangan     (looping) adalah :

                a. For                                                    

                b. Do…While     

                c. While                                               

                d. If

                e. else

22.          Suatu proses pengulangan kembali alur kerja disebut…

                a.  Branching                                     

                b.  Looping 

                c.  Rekursif                                         

                d.  Iteratif

                e. searching

23.          Diberikan penggalan algoritma :    while (x>7)

                                                                         x- - ;

                                                                         cout<<x ;

                Apabila nilai awal x adalah 9, maka nilai yang        ditampilkan berturut-turut adalah

 

a. 9, 8, 7                b. 9, 8                    c. 9                         d. 8, 7                    e. 8

24.          Diberikan penggalan algoritma :                do

                                                                                cout<<x ; x--

                                                                                while (x>7)

                Apabila nilai awal x adalah 9, maka nilai yang        ditampilkan berturut-turut adalah

 a. 9, 8, 7,6           b. 9, 8    ,7            c. 9                         d. 8, 7                    e. 7

25.          Diberikan penggalan algoritma :                do

                                                                                x- - ; cout<<x ;

                                                                                while  (x>7)

                Apabila nilai awal x adalah 9, maka nilai yang        ditampilkan berturut-turut adalah

   a. 9, 8, 7             b. 9, 8                    c. 8                         d. 8, 7                    e. 9

26.          Konsep Menara Hanoi merupakan salah satu dari            contoh proses :

                a. Iteratif                                            

                b. Transitif                                               

                c. Rekursif                                          

                d. Branching

                e. Sorting

27.          Suatu Proses yang memanggil dirinya sendiri , disebut    proses :

                a. Iteratif                                            

                b. Transitif          

                c. Rekursif                                           d

                . Branching

                e. Searching

                               

28.          Rekursif adalah :

                a. Suatu prosedur yang dapat dipanggil

                b. Suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri

                c. Suatu proses yang dipanggil melalui suatu prosedur

                d. Suatu prosedur Looping                                                                                           e. Suatu proses Searching

29.          Pada Menara Hanoi banyaknya pemindahan untuk  N    buah piringan  ke menara tujuannya adalah :

                a. 2n +1                                               

                b. 2n -1

                c. 2n+1                                 

                d. 2n-1

                e. 2n

30.          Untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi dengan    banyaknya piringan ialah 6 buah , maka diperlukan                 pemindahan sebanyak :

                a. 19 kali                                              

                b. 63 kali

                c. 31 kali                                              

                d. 32 kali

                e. 33 kali