[Tugas Pert.5] Normalisasi

20/10/2012 12:55

Buatlah normalisasi (Unnormal, Normal Pertama, Normal Kedua dan Normal Ketiga) dari kasus berikut ini:

Bentuk Unnormal :tulis apa adanya boleh rangkap

Brntuk Normal Kesatu: Hilangkan yg rangkap, tentukan candidate key

Bentuk Normal kedua

Bentuk Normal Ketiga